ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้พิการ ผู้สูงอายุ

เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ ได้รับเงินอุดหนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้พิการ ผู้สูงอายุ รายนายสง่า จันทชาติ ม.7 บ้านหนองสูง ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร งบประมาณ จำนวน 40,000.- บาท

Copyright © 2019. All rights reserved.