โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ในชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ในชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (ถักเปลญวนจากผ้าเส้น)วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีนายสุรชิต อาจวิชัย รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม

Copyright © 2019. All rights reserved.