ประกาศยกเลิกประกาศ-ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า-ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรร... ขนา... ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
Copyright © 2019. All rights reserved.