ตราสัญลักษณ์ความหมาย ตราสัญลักษณ์สำนักงานเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ

สีชมพู คือ หนองน้ำหนองสูง ที่มีภูเขาอยู่ด้านหลัง
สีฟ้า คือ ท้องฟ้าที่สดใส ทิวทัศน์สวยงาม
สีขาว คือ รูปพระอาทิตย์ เจิดจ้า
สีเหลือง คือ ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ที่เต็มไปด้วยรวงข้าวสีเหลืองทองอร่าม
สีเขียว คือ ต้นไม้ต้นค้อ เป็นพื้นที่ที่มีวัฒธรรม ประเภณีท้องถิ่น(ภูไท)ที่งดงาม

Copyright © 2019. All rights reserved.