ติดต่อเทศบาล

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ
เลขที่ 166 หมู่ 4 ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
โทร/โทรสาร 042-674514
E-mail : 5490701@dla.go.th
พบเห็นการทุจริต โปรดแจ้ง
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ
โทร 063-7232931(โดยตรง) หรือโทร 042-674514