การยื่นคำร้องแจ้งไฟฟ้าส่องสว่าง ชำรุด (แจ้งซ่อม)

การยื่นคำร้องแจ้งไฟฟ้าส่องสว่าง ชำรุด (แจ้งซ่อม)